BraveTalk by Piku

BraveTalk by Piku

Konferenser som gör skillnad

Vad är BraveTalk?

BraveTalk är en årlig konferens med ett nytt tema varje år som tar upp samtidens största samhällsutmaningar och bjuder in till modiga samtal för politiker, chefer, sakkunniga, forskare och civilsamhället.

Grundstenarna i BraveTalk:

mod

Vi vågar diskutera stora utmaningar för kommuner och samhället i stort, även om dessa ämnen anses känsliga.

innovation

Inte bara prat. Den samlade kompetensen hos forskare, beslutsfattare, internationell expertis och civilsamhälle sprider framgångsmetoder och hittar nya lösningar genom unika möten.

Inspiration

Det är i möten mellan människor som utveckling sker. Vi behöver lära av andra länder men också sprida goda exempel inom Sverige.

Kontakt

För att kontakta oss kan du klicka in dig på nästa konferens ovan eller gå till Pikus hemsida för att hitta fler kontaktuppgifter.