Intervju med Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren

Sven-Erik Alhem Brottsofferjouren

Vi är mycket glada över att Brottsofferjouren (Boj) har valt att bli partner till Mot väpnat våld i Sverige, så vi tog kontakt med förbundsordförande Sven-Erik Alhem för att ställa några frågor.

Pressmeddelande 7 juni

Mot väpnat våld i Sverige

Kan modiga samtal, internationella perspektiv och praktiska lösningar stoppa skjutvapenvåldet? Det är huvudfrågan för den kommande konferensen Mot väpnat våld i Sverige, i november 2021.

Ett skjutvapen, flera brott

En rapport från polisregion Stockholm visar på betydelsen av att beslagta skjutvapen innan de används i fler skjutningar och vapenvåldsincidenter.

Kvinnor i våldsbejakande extremism

Omslag till rapporten Women in violent extremism in sweden

Våldsbejakande extremism är inte så fullkomligt mansdominerat som man kan tro, enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet. Rapporten beskriver hur kvinnor i olika extremistiska läger i Sverige kan ha en mer aktiv roll i brottsliga aktiviteter än vad man tidigare har antagit.

Poddtips: hypermaskulina gatugäng

Konflikt i P1

Hur hänger machokultur och hypermaskulinitet ihop med våld och gängkriminalitet? Fördjupa dig inför konferensen med vårt poddtips!

Malmö Tigers skapar rubriker

Sigrun Sigurdsson, ordförande för Malmö Tigers Wrestling Team

Malmö Tigers Wrestling Team i Rosengård är ett initiativ att inspireras av, och det märks i media som har börjat uppmärksamma dess arbete för inkludering och social gemenskap. 2021 ser lovande ut för klubben!

Veckans brott: gängvakuum

Foto på Amir Rostami i Veckans Brott

Amir Rostami som är en av konferensens talare deltog nyligen i Veckans Brott på SVT. Hör hans tankar om gängkriminalitet, vårby och rapartister.

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.