Vi söker översättare

översättare sökes

Översättare, se hit! Den 3-4 november i Malmö är det dags för Mot väpnat våld i Sverige, den i särklass viktigaste konferensen i år med talare från både Sverige och andra länder. Nu söker vi dig som är en studerande (eller examinerad) översättare och vill hjälpa oss att översätta de svenska presentationerna till engelska för […]

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.