Insights

On this page we share our own articles as well as interesting news, articles, movies, podcasts and other media about firearm-related violence. A majority of the posts and media is in swedish, but that is easily fixed with some help from google translate. 

Sigrun Sigurdsson, ordförande för Malmö Tigers Wrestling Team

Malmö Tigers skapar rubriker

Malmö Tigers Wrestling Team i Rosengård är ett initiativ att inspireras av, och det märks i media som har börjat uppmärksamma dess arbete för inkludering och social gemenskap. 2021 ser lovande ut för klubben!

Keep reading »

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.

Keep reading »

Contact us

“Against firearm-related violence in Sweden” is organized by educational company Piku as the first conference in our newly launched concept BraveTalk.

Yi-Wen Chen

In charge of this conference is Yi-Wen Chen who has a bachelor’s degree in peace and conflict studies. She is dedicated to the issue of armed violence and has visited El Salvador to study gang violence and gun-related crime. What she saw there is not something we ever wish to see in Sweden, which is why Yi-Wen has initiated this conference.

For general questions about the conference, please contact:

Yi-Wen Chen
yi-wen.chen@piku.se

For inquiries about partnership, please contact:

Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
+46 733 53 00 94