Insights

On this page we share our own articles as well as interesting news, articles, movies, podcasts and other media about firearm-related violence. Please note that a majority of the posts and media are in swedish.

Mot väpnat våld i Sverige

Pressmeddelande 7 juni

Kan modiga samtal, internationella perspektiv och praktiska lösningar stoppa skjutvapenvåldet? Det är huvudfrågan för den kommande konferensen Mot väpnat våld i Sverige, i november 2021.

Keep reading »
Omslag till rapporten Women in violent extremism in sweden

Kvinnor i våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är inte så fullkomligt mansdominerat som man kan tro, enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet. Rapporten beskriver hur kvinnor i olika extremistiska läger i Sverige kan ha en mer aktiv roll i brottsliga aktiviteter än vad man tidigare har antagit.

Keep reading »
Sigrun Sigurdsson, ordförande för Malmö Tigers Wrestling Team

Malmö Tigers skapar rubriker

Malmö Tigers Wrestling Team i Rosengård är ett initiativ att inspireras av, och det märks i media som har börjat uppmärksamma dess arbete för inkludering och social gemenskap. 2021 ser lovande ut för klubben!

Keep reading »

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.

Keep reading »

Contact form

Do you wish to get in touch with us? Fill out the form below and we will get back to you soon. 

You could also reach out to us

For general questions about the conference, please contact:
Yi-Wen Chen, project manager
yi-wen.chen@piku.se

For inquiries about partnership, please contact:
Ingrid Haraldsson, CEO of Piku
ingrid.haraldsson@piku.se
+46 733 53 00 94