Ett skjutvapen, flera brott

När ett vapen inte beslagtas av polisen fortsätter det ofta att användas i fler skjutningar och brott. 

Det, och mycket annat, visar en rapport från polisregion Stockholm som publicerades i maj 2020.  

Rapporten kartlägger användningen av illegala skjutvapen i polisregion Stockholm under åren 2015-2019 och visar på en mängd intressanta siffror och mönster. Exempelvis att:

  • omkring 40 procent av skjutningarna år 2015-2019 innefattade vapen som redan hade använts i tidigare incidenter.
  • vapnen stannar oftast inom samma kriminella krets och region men kan byta ägare flera gånger. Ibland delas vapnen också mellan kriminella nätverk som har goda kontakter till varandra.
  • omkring hälften av de återanvända vapnen var vid tidpunkten för rapporten beslagtagna av polisen, medan hälften fortfarande fanns ute i de kriminella nätverken.
  • mordvapen återanvänds i mindre utsträckning än andra vapen, åtminstone efter att mordet fullbordats.
  • semiautomatiska pistoler är det vanligast använda vapnet vid skjutningar, före automatvapen och ombyggda start-och gaspistoler.
  • många av de illegala vapnen kommer från serbiska eller turkiska fabrikat och har sannolikt kommit till Sverige från Balkan.
 

Polisen i region Stockholm menar att siffror som dessa understryker hur viktigt det är att få bort illegala vapen från gatan, eftersom de annars riskerar att återanvändas i ännu fler skjutningar. 

Ardavan Khoshnood

Intervju med Ardavan Khoshnood

Ardavan Khoshnood har en imponerande resumé som bl.a. docent i akutsjukvård och kriminolog. Den 3 november intar han scenen på Mot väpnat våld i Sverige som en av våra talare. Nu när det närmar sig hörde vi av oss med några frågor om hans syn på skjutningarna!

Läs mer »