Intervju med Ardavan Khoshnood

"I längden skadar detta vår demokrati"

Ardavan Khoshnood har en imponerande resumé som bl.a. docent i akutsjukvård och kriminolog. Den 3 november intar han scenen på Mot väpnat våld i Sverige som en av våra talare. 

Som kriminolog intresserar sig Ardavan Khoshnood särskilt för profilering, underrättelse och grova våldsbrott. På konferensen kommer han att prata om det växande problemet med skjutningar och sprängningar i Sverige och deras konsekvenser för landets säkerhet. Nu när det närmar sig hörde vi av oss med några frågor om hans syn på skjutningarna.

Varför anser du att ämnet skjutningar och gängkriminalitet är viktigt? 
– Det skjutvapenrelaterade våldet orsakar inte bara skador, död och ekonomiska förluster för samhället, det påverkar även medborgarnas förtroende för samhället och dess institutioner. I längden skadar detta vår demokrati. Därför är detta ämne så viktigt att lära sig mer om.

Du är ju kriminolog och har även examina i bl.a. statsvetenskap och underrättelseanalys. Hur kom du in på den här banan?
– Jag har alltid haft ett samhällsintresse. Medborgarnas trygghet och således deras förtroende för systemet är av största vikt. För att förstå brottslighet och därmed hur man kan kuva det, så ville jag lära mer och på det sättet bidra till samhället.

Vilken typ av åtgärder skulle du vilja se från svenska politiker och beslutsfattare kring problemet med skjutvapenvåld?
Reformer måste utföras på flera plan. Hårdare och strängare straff måste gå hand i hand med ett effektivt brottsförebyggande arbete. En av de viktigaste reformerna vi behöver är en lagstiftning som möjliggör att myndigheter får agera så fort de märker att ett barn håller på att gå i brottslighet. Nyrekryteringen är vårt största fiende.

Vi har tidigare frågat Ardavan om varför han väljer att delta på konferensen och vad han mest ser fram emot – se intervjun i videon nedan. Just nu säger vi tack och på återseende till den 3 november!

Ardavans presentation är under konferensens första dag. Klicka på knappen nedan för att läsa programmet och se de andra talarna!

Fler inlägg

Digitalt magasin

Digitalt magasin

I samband med konferensen skapar vi ett digitalt magasin som ska spridas till landets kommuner och myndigheter, civilsamhället och andra som arbetar mot väpnat våld. 20-talet kommuner får möjligheten att synas som några av de goda förebilderna i magasinet. Kanske är din kommun en av dem?

Läs mer »