Intervju med Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren

Brottsofferjouren (Boj) är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning till personer som utsatts för brott samt vittnen och anhöriga. Vi är mycket glada att de har valt att bli partner till Mot väpnat våld i Sverige och att förbundsordförande Sven-Erik Alhem deltar på konferensen, så vi tog kontakt med honom för att ställa några frågor.

Varför har du valt att engagera dig i Brottsofferjouren?

Jag engagerade mig i brottsofferfrågor redan som överåklagare. Många brottsoffer är i en särskilt utsatt situation och är helt beroende av att åklagarsidan förmår styrka brott. Jag tillfrågades i samband med min pensionering 2008 om jag ville kandidera till posten som förbundsordförande i Boj och valdes i maj 2009.

Sven-Erik Alhem Brottsofferjouren
Sven-Erik Alhem är förbundsordförande för Brottsofferjouren sedan 2009.

Varför behövs Brottsofferjouren?

Förutom eller parallellt med ett professionellt stöd från samhället är det viktigt att brottsutsatta kan få ett ideellt medmänskligt stöd av människor som går att lita på och som kan finnas med under hela det rättsliga förfarandet.

Hur ser du på det ökande väpnade våldet i Sverige?

Mord och vapenvåld hänger ofta samman med så kallad gängkriminalitet. Den är svårutredd när kriminella gäng spritt en uppfattning att det är farligt att vittna mot dem. En olycklig tystnadskultur har blivit följden. Grovt kriminella vill inget hellre än att själva bestämma vilka normer de ska leva under.

Sven-Erik Alhem Brottsofferjouren

"Många grovt kriminella har genom tystnadskulturen kunnat undgå lagföring för mord och mordförsök. Principen om likheten inför lagen har kommit att rubbas när många vittnen och målsägande inte ställt upp och berättat vad de vet."

Brottsofferjouren ringde ju upp oss häromveckan och ville vara med på Mot väpnat våld i Sverige. Varför tycker du att konferensen är viktig?

Alla goda krafter i Sverige behövs i samverkan för att motverka allt våld. Brottsoffer som utsatts för väpnat våld och deras anhöriga måste märka att våldsverkarna bekämpas med all kraft. Kriminella gäng ska aldrig tillåtas växa sig starka och utöva makt över andra.

Boj är konferenspartner till Mot väpnat våld i Sverige.

Vad är bäst med konferensen? Vad tror du ger störst värde?

Att frågorna belyses och diskuteras under konferensen är viktigt inte minst för brottsutsatta som vet vad de upplevt men som inte fått rätt under den rättsliga handläggningen. Det är en sak att veta att man HAR rätt - en helt annan att också FÅ rätt.

Varför tycker du att det är viktigt att Brottsofferjouren syns på konferensen?

Konferensen är viktig för att den för upp till ytan de stora problem med ond bråd död och lidande den grova brottsligheten orsakar. I sammanhanget fyller ett aktivt deltagande från Bojs sida en viktig funktion under konferensen.

Vi tackar Sven-Erik för hans tid och engagemang i konferensen och ämnet skjutvapenvåld. Vi ses igen i november, då Sven-Erik deltar som talare samt som diskussionsledare under open space. Håll utkik på konferensens programsida!

Brottsofferjouren är konferenspartner

Brottsofferjouren är partner till Mot väpnat våld i Sverige, tillsammans med andra organisationer och företag som vill stoppa skjutningarna. 

Fler inlägg

tre studenter samarbetar

Vinnarna av studenttävlingen

Inför Mot väpnat våld i Sverige utlyste vi en tävling för studenter som hade idéer på hur vi kan stoppa skjutvapenvåldet. Här kan du möta studenterna bakom de 3 vinnande bidragen!

Läs mer »
samtidspodden

Vi gästar Samtidspodden!

I veckan fick vi äran att gästa Samtidspodden och berätta om konferensen Mot väpnat våld i Sverige! Ungefär 15 minuter in kan du lyssna på Ingrid som berättar om bakgrunden till att vi arrangerar konferensen och hur hon ser på sitt samhällsansvar som företagare.

Läs mer »
Sigrun Sigurdsson, ordförande för Malmö Tigers Wrestling Team

Malmö Tigers skapar rubriker

Malmö Tigers Wrestling Team i Rosengård är ett initiativ att inspireras av, och det märks i media som har börjat uppmärksamma dess arbete för inkludering och social gemenskap. 2021 ser lovande ut för klubben!

Läs mer »