Kvinnor i våldsbejakande extremism

”Vi lyfter blicken och ser att kvinnor inte bara är offer […] de kan också vara delaktiga i den här ideologiskt motiverade brottsligheten och i de här extremistmiljöerna.”

Våldsbejakande extremism är inte så fullkomligt mansdominerat som man kan tro. En ny studie visar hur kvinnor i olika extremistiska läger i Sverige kan ha en aktiv roll i flera olika extremistgrupperingar. 

Nyligen publicerades en rapport om studien Women in violent extremism in Sweden av Nordiska Ministerrådet. Bland författarna till rapporten finner vi en av konferensens talare, kriminologen Amir Rostami. I samband med rapportens publicering deltog han i Veckans Brott i SVT för att förklara studiens resultat och insikter.

Bild på Amir Rostami under intervjun i Veckans brott
Amir Rostami är en av författarna till den nya studien och intervjuas här i Veckans Brott.

Studien har fokuserat på kvinnor i tre olika miljöer: extremhögern, extremvänstern och islamistisk extremism. I media och i tidigare forskning har man ofta porträtterat kvinnor i dessa miljöer som offer eller passiva bifigurer som blir indragna i kriminalitet av män i deras närhet, men detta stämmer inte. Visst är det så för många kvinnor, men i denna studie framkommer det att fler kvinnor är aktiva och drivande i brottsliga aktiviteter än man förut har antagit.

Amir Rostami berättar att deras roll dels kan vara att begå brott precis som männen, men också att vara ”väktare” som säkerställer att andra medlemmar håller sig på gruppens ideologiska bana. De kan också ha en nyckelroll i att skapa en framtid för organisationen genom att rekrytera fler medlemmar eller att skaffa barn. Kvinnornas position påverkas av ideologernas kvinnosyn, vilken kan skilja sig mellan olika läger.

Studien har beskrivits som nyskapande och unik i sitt fokus på kvinnor som deltagare i våldsbejakande extremism, och öppnar dessutom upp för vidare forskning i området. Klicka här eller på bilden nedan för att läsa rapporten.

 

Digitalt magasin

Digitalt magasin

I samband med konferensen skapar vi ett digitalt magasin som ska spridas till landets kommuner och myndigheter, civilsamhället och andra som arbetar mot väpnat våld. 20-talet kommuner får möjligheten att synas som några av de goda förebilderna i magasinet. Kanske är din kommun en av dem?

Läs mer »

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.

Läs mer »