Om Mot väpnat våld i Sverige

Piku – Nya tankar i rörelse

“Mot Väpnat Våld i Sverige" arrangeras av utbildningsföretaget Piku. Piku grundades 2001 och är känt för att leverera nyheter och värdefull kunskap i frågor som främst rör offentlig sektor. Vi arrangerar allt från föreläsningar och utbildningar till konferenser och presentationer av nya utredningar och lagar, både digitalt och på plats. Utöver det får vi många förfrågningar på uppdragsutbildningar, där kommuner eller regioner beställer en utbildning till sin ort. Då kan vi designa innehåll och upplägg för den specifika kunden, vilket höjer kvaliteten ytterligare! Vi spelar dessutom in många av våra livesända utbildningar och konferenser som OnDemand-utbildningar som våra kunder kan se när de själva vill. Du hittar hela vårt utbud på www.piku.se!

BraveTalk by Piku

Mot väpnat våld är den första konferensen i vårt nylanserade konferenskoncept BraveTalk, där vi vågar diskutera stora utmaningar för kommuner och samhället i stort – även om dessa ämnen anses känsliga. Läs mer om BraveTalk eller surfa in på Pikus hemsida för att hitta fler utbildningar.

Yi-Wen Chen

Projektledare för den här konferensen är Yi-Wen Chen som har en kandidatexamen från Peace and Conflict Studies, Malmö Universitet. Hon brinner för att minska det väpnade våldet i samhället och har bl.a. gjort studiebesök i El Salvador, där hon studerade gängkriminalitet och vapenrelaterat våld. Det hon såg där är inte något vi vill se i Sverige, och därför har Yi-Wen tagit initiativet till denna konferens.

Varför Mot väpnat våld i Sverige?

Väpnat våld och skjutningar har ökat under det senaste årtiondet, även i Sverige.

Våld kopplat till skjutvapen är ett globalt utbrett problem som även Sverige måste ta krafttag emot. Men ingen kan stoppa våldet ensam, och därför organiserar Piku denna konferens med målet att inspirera till modiga och proaktiva lösningar som stärker vårt samhälle och skapar ett tryggare liv för alla som bor här. 

Frågan om väpnat våld i Sverige är komplex, och många perspektiv måste tas in för att vi ska kunna lösa problemen. Det behövs en plattform där kommuner, poliser, politiker, civilsamhällesaktörer m.fl. kan mötas, vara kreativa och samarbeta. 

Vi är stolta över att kunna samla och presentera prominenta talare, framstående forskare och kunniga experter från flera olika länder, med målet att sätta igång en dialog om skjutvapensrelaterat våld så att vi tillsammans kan hitta lösningar på problemet. I längden hoppas vi på att göra avtryck i kampen mot väpnat våld och bidra till ett tryggt samhälle för alla.

Referensgrupp

För att konferensen skulle bli så givande och proaktiv som möjligt satte vi ihop en referensgrupp med personer som har särskilt god kunskap om ämnet skjutvapensrelaterat våld. I referensgruppen sitter:

Kontakta oss

För allmänna frågor om konferensen, kontakta:
Yi-Wen Chen, projektledare
yi-wen.chen@piku.se

Kontaktformulär

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i detta formulär så återkommer vi till dig om din fundering. 

Juliana Buzi

Juliana Buzi

Expert på regionalt samarbete, SEESAC

 Juliana Buzi är expert på regionalt samarbete hos SEESAC. Hon är huvudansvarig för att samordna SEESAC: s regionala samarbete och aktiviteter som är kopplade till policyn för vapenkontroll som genomförs inom ramen för Europeiska rådets beslut 2019/2111. Juliana har en examen i filologi från universitetet i Tirana och har avslutat doktorandstudier vid den albanska diplomatiska akademin. Innan hon gick med i SEESAC arbetade hon för Natos supportbyrå – NSPA (tidigare NAMSA) i genomförandet av Antipersonellgruvprojektet i Albanien (2000-2001). Under 2002-2014 tjänstgjorde Juliana som programspecialist med den albanska gruvaktionens verkställande direktör för genomförandet av gruvåtgärdsprogrammet i Albanien. Dessutom var hon projektledare vid Genèves internationella centrum för humanitär minröjning (GICHD) samt vid Implementation Support Unit för AP Mines Ban Convention (2006-2008) med säte i Genève, Schweiz.

Ardavan Khoshnood

Kriminolog, forskare, akutläkare och docent i akutsjukvård

Ardavan Khoshnood har bred och värdefull erfarenhet från många olika intressenområden. Han är specialistläkare i akutsjukvård på Lunds universitet och har masterexamina i bland annat kriminologi och statsvetenskap från Malmö universitet. Några av hans forskningsämnen är grova våldsbrott, brottsprofilering och säkerhetsstudier. Förutom kunskap bidrar han också med en punkt i konferensprogrammet. 

Karin Olofsson

Generalsekreterare för Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor, PFSALW

Karin Olofsson är generalsekreterare för Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor (Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons, PFSALW). Hon har jobbat med frågor såsom fred, säkerhet och utvecklingsarbete i över 15 år, t.ex för Svenska Sida och Svenska ambassaden i Colombia och Guatemala. I hennes akademiska bakgrund finns även en mastersexamen i statsvetenskap. 

Margareta Wahlström

Margareta Wahlström

Ordförande för Röda Korset i Sverige

Margareta Wahlström är ordförande i Svenska Röda Korsets styrelse och har över 35 års erfarenhet av främst internationellt arbete. Hon har arbetat inom Röda Korset i circa 15 år på olika nivåer, och är sedan år 2000 främst inriktad på uppdrag för FN.