Om Mot väpnat våld i Sverige

Piku – Nya tankar i rörelse

“Mot Väpnat Våld i Sverige" arrangeras av utbildningsföretaget Piku. Vi anordnar utbildningar och events som sätter nya tankar i rörelse hos anställda i kommuner och regioner i hela Sverige, från Haparanda till Trelleborg.

BraveTalk

Mot väpnat våld är den första konferensen i vårt nylanserade konferenskoncept BraveTalk, där där vi vågar diskutera stora utmaningar för kommuner och samhället i stort – även om dessa ämnen anses känsliga.
Läs mer om BraveTalk eller surfa in på Pikus hemsida för att hitta fler utbildningar.

Varför Mot väpnat våld?

Väpnat våld och skjutningar har ökat under det senaste årtiondet, även i Sverige.

Våld kopplat till skjutvapen är ett globalt utbrett problem som även Sverige måste ta krafttag emot. Men ingen kan stoppa våldet ensam, och därför organiserar Piku denna konferens med målet att inspirera till modiga och proaktiva lösningar som stärker vårt samhälle och skapar ett tryggare liv för alla som bor här. 

Frågan om väpnat våld i Sverige är komplex, och många perspektiv måste tas in för att vi ska kunna lösa problemen. Det behövs en plattform där kommuner, poliser, politiker, civilsamhällesaktörer m.fl. kan mötas, vara kreativa och samarbeta. 

Vi är stolta över att kunna samla och presentera prominenta talare, framstående forskare och kunniga experter från flera olika länder, med målet att sätta igång en dialog om skjutvapensrelaterat våld så att vi tillsammans kan hitta lösningar på problemet. I längden hoppas vi på att göra avtryck i kampen mot väpnat våld och bidra till ett tryggt samhälle för alla.

Referensgrupp

För att konferensen ska bli så givande och proaktiv som möjligt har vi satt ihop en referensgrupp med personer som har särskilt god kunskap om ämnet skjutvapensrelaterat våld. I referensgruppen sitter:

Juliana Buzi

Juliana Buzi är Regional Special Cooperation Specialist på SEESAC. Hon är huvudansvarig för att samordna SEESAC: s regionala samarbete och aktiviteter som är kopplade till policyn för vapenkontroll som genomförs inom ramen för Europeiska rådets beslut 2019/2111. Juliana har en examen i filologi från universitetet i Tirana och har avslutat doktorandstudier vid den albanska diplomatiska akademin. Innan hon gick med i SEESAC arbetade hon för Natos supportbyrå - NSPA (tidigare NAMSA) i genomförandet av Antipersonellgruvprojektet i Albanien (2000-2001). Under 2002-2014 tjänstgjorde Juliana som programspecialist med den albanska gruvaktionens verkställande direktör för genomförandet av gruvåtgärdsprogrammet i Albanien. Dessutom var hon projektledare vid Genèves internationella centrum för humanitär minröjning (GICHD) samt vid Implementation Support Unit för AP Mines Ban Convention (2006-2008) med säte i Genève, Schweiz.

Daniel de Torres

Daniel de Torres är direktör för Small Arms Survey, där han formar och bejakar organisationens strategi, vision och syfte. Bland hans övriga erfarenheter finns rollen som ledare för flera avdelningar i DCAF (Genèves centrum för säkerhetssektorstyrning), spansk marinkårssoldat, forskare och påverkansarbetare samt ambassadtjänsteman. Han har även en mastersexamen i internationell utveckling från American University i Washington, DC.

Ardavan Khoshnood

Ardavan Khoshnood har bred och värdefull erfarenhet från många olika intressenområden. Han är specialistläkare i akutsjukvård på Lunds universitet och har masterexamina i bland annat kriminologi och statsvetenskap från Malmö universitet. Några av hans forskningsämnen är grova våldsbrott, brottsprofilering och säkerhetsstudier. Förutom kunskap bidrar han också med en punkt i konferensprogrammet. 

Karin Olofsson

Karin Olofsson är generalsekreterare för forumet Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW). Hon har jobbat med frågor såsom fred, säkerhet och utvecklingsarbete i över 15 år, t.ex för Svenska Sida och Svenska ambassaden i Colombia och Guatemala. I hennes akademiska bakgrund finns även en mastersexamen i statsvetenskap.

Margareta Wahlström

Margareta Wahlström är ordförande i Svenska Röda Korsets styrelse och har över 35 års erfarenhet av främst internationellt arbete. Hon har arbetat inom Röda Korset i circa 15 år på olika nivåer, och är sedan år 2000 främst inriktad på uppdrag för FN.

Kontakt

“Mot Väpnat Våld i Sverige” arrangeras av utbildningsföretaget Piku som en del av konferenskonceptet BraveTalk. Vill du besöka konferensen, bli sponsor/utställare eller vill du medverka som talare? Hör av dig!

För frågor om partnerskap eller utställningsplats, kontakta:

Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
+46 733 53 00 94

För övriga frågor om konferensen och programmet, kontakta: 

Yi-Wen Chen
yi-wen.chen@piku.se

Yi-Wen Chen

Yi-Wen Chen är projektledare för konferensen. Hon har en kandidatexamen i freds-och konfliktstudier från Malmö Universitet och brinner nu för att minska det skjutvapensrelaterade våldet i samhället. 2019 gjorde hon studiebesök i El Salvador, där hon studerade gängkriminalitet och vapenrelaterat våld. Det hon såg där är inte något vi vill se i Sverige, och därför har hon tagit initiativet till denna konferens.