Det här är Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor (PFSALW)

Möt parlamentarikerna som motarbetar vapenvåld

Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor (PFSALW) är unik som den enda internationella partiöverskridande organisationen för parlamentariker med specifikt fokus på att förebygga och minska våld kopplat till små och lätta vapen. Med nära 300 medlemsparlamentariker med olika politisk tillhörighet i över 100 länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet är Forumets förändringsteori att bidra till att uppnå mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarikers handlingar för genomförandet av relevanta internationella ramverk.

PFSALW
Forumet har nära 300 medlemmar världen över.

Forumet grundades 2002 i den spanska kongressen som ett initiativ från spanska, svenska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationens arbete bygger på tre ömsesidigt stärkande metoder: kapacitetsbyggande, policy-utformande och medvetandehöjande där utgångspunkten är parlamentarikers tre nyckelroller: lagstiftande, översyn och medvetandegörande funktioner.

Words over bullets

En grundpelare i Forumets arbete är att sprida kunskap om vikten av att förebygga väpnat våld, vilket bl.a. sker genom den globala sociala medie-kampanjen #WordsOverBullets där Forumets medlemmar och partners deltar.

Words over bullets campaign
Forumet har just lanserat kampanjen #WordsOverBullets

Det okontrollerade flödet av små och lätta vapen har allvarliga konsekvenser för människor och samhällen. Detta understryker vikten av en gemensam kraftansträngning där relevanta aktörer, inklusive parlamentariker, bidrar till att förebygga det väpnade våldet i Sverige och globalt. Därför ser Forumet fram emot att bidra med tematisk expertis till konferensen Mot väpnat våld i Sverige. Generalsekreterare Karin Olofsson kommer att hålla ett inledningstal eftermiddagen den 3 november, då konferensen fokuserar på internationell forskning om skjutvapenvåld, och hon är även med i konferensens referensgrupp av experter som bistår med kunskap inom dessa viktiga frågor.

Film om PFSALW

Skjutvapenvåld förstör liv och samhällen. Se filmen om problemet och Forumets uppdrag här.

Fler inlägg

skjutningar 2021

Skjutningar 2021

Polisen publicerade nyligen färsk statistik över antalet skjutningar år 2021 t.om. den 15 september. Är våldet på väg att förvärras eller minska?

Läs mer »
Digitalt magasin

Digitalt magasin

I samband med konferensen skapar vi ett digitalt magasin som ska spridas till landets kommuner och myndigheter, civilsamhället och andra som arbetar mot väpnat våld. 20-talet kommuner får möjligheten att synas som några av de goda förebilderna i magasinet. Kanske är din kommun en av dem?

Läs mer »

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.

Läs mer »

Kontaktformulär

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i detta formulär så återkommer vi till dig om din fundering. 

Du kan också höra av dig till oss!

För allmänna frågor om konferensen, kontakta:
Yi-Wen Chen, projektledare
yi-wen.chen@piku.se

För frågor om partnerskap eller utställningsplats, kontakta:
Ingrid Haraldsson, VD för Piku
ingrid.haraldsson@piku.se
+46 733 53 00 94