Det här är Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor (PFSALW)

Möt parlamentarikerna som motarbetar vapenvåld

Parlamentarikerforum För Lätta Vapen-Frågor (PFSALW) är unik som den enda internationella partiöverskridande organisationen för parlamentariker med specifikt fokus på att förebygga och minska våld kopplat till små och lätta vapen. Med nära 300 medlemsparlamentariker med olika politisk tillhörighet i över 100 länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet är Forumets förändringsteori att bidra till att uppnå mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarikers handlingar för genomförandet av relevanta internationella ramverk.

PFSALW
Forumet har nära 300 medlemmar världen över.

Forumet grundades 2002 i den spanska kongressen som ett initiativ från spanska, svenska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationens arbete bygger på tre ömsesidigt stärkande metoder: kapacitetsbyggande, policy-utformande och medvetandehöjande där utgångspunkten är parlamentarikers tre nyckelroller: lagstiftande, översyn och medvetandegörande funktioner.

Words over bullets

En grundpelare i Forumets arbete är att sprida kunskap om vikten av att förebygga väpnat våld, vilket bl.a. sker genom den globala sociala medie-kampanjen #WordsOverBullets där Forumets medlemmar och partners deltar.

Words over bullets campaign
Forumet har just lanserat kampanjen #WordsOverBullets

Det okontrollerade flödet av små och lätta vapen har allvarliga konsekvenser för människor och samhällen. Detta understryker vikten av en gemensam kraftansträngning där relevanta aktörer, inklusive parlamentariker, bidrar till att förebygga det väpnade våldet i Sverige och globalt. Därför ser Forumet fram emot att bidra med tematisk expertis till konferensen Mot väpnat våld i Sverige. Generalsekreterare Karin Olofsson kommer att hålla ett inledningstal eftermiddagen den 3 november, då konferensen fokuserar på internationell forskning om skjutvapenvåld, och hon är även med i konferensens referensgrupp av experter som bistår med kunskap inom dessa viktiga frågor.

Film om PFSALW

Skjutvapenvåld förstör liv och samhällen. Se filmen om problemet och Forumets uppdrag här.

Fler inlägg

Digitalt magasin

Digitalt magasin

I samband med konferensen skapar vi ett digitalt magasin som ska spridas till landets kommuner och myndigheter, civilsamhället och andra som arbetar mot väpnat våld. 20-talet kommuner får möjligheten att synas som några av de goda förebilderna i magasinet. Kanske är din kommun en av dem?

Läs mer »
Omslag till rapporten Women in violent extremism in sweden

Kvinnor i våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är inte så fullkomligt mansdominerat som man kan tro, enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet. Rapporten beskriver hur kvinnor i olika extremistiska läger i Sverige kan ha en mer aktiv roll i brottsliga aktiviteter än vad man tidigare har antagit.

Läs mer »