Program

Konferensen pågår under två dagar som är fyllda av mingel, diskussioner, framföranden av våra kunniga talare och nätverkande med andra deltagare. Du får träffa talare från många håll, allt från politiker och tjänstepersoner till poliser, civilsamhällesaktörer och forskare. Den första kvällen avslutas med en gemensam 3-rättersmiddag där vi laddar upp inför konferensens andra dag.

Talare

Håll utkik på denna lista, vi fyller på den med nya talare under våren!

Mehdi Adnan Mossa är en aktivist och visionär som kämpar för att förändra unga människors syn på det kriminella livet och samhällets syn på ungdomar i utsatta områden. Han har erfarenhet av att själv komma som nyanländ till Sverige med sin familj och möta motstånd och mobbning, vilket en tid ledde till att han följde en kriminell bana. Idag kämpar han för att andra ungdomar i utanförskap ska ha det bättre än han.

Juliana Buzi har jobbat i UNDP SEESAC sedan 2014 och är idag ansvarig för att koordinera SEESAC:s regionala verksamhet. Där ingår exempelvis politiska frågor om vapenkontroll och bevakning av infrastrukturen på västra Balkan. Hon har studerat på universitetet i Tirana och Albanian Diplomatic Academy och har förut arbetat på bland annat Nato Support Agency och International Center for Humanitarian Demining (GICHD), främst med vapenkontroll och minröjning.

Karin Enström (M) är riksdagsledamot sedan år 1998 och har under sin politiska karriär bland annat varit försvarsminister och medgrundare till the Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW). Idag är hon gruppledare i konstitutionsutskottet samt medlem i bland annat socialutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

Anders Kompass är f.d. diplomat och ämbetsman i FN, där han bland annat byggde upp lokala kontor för mänskliga rättigheter i länder världen över och senare blev chef över fältavdelningen inom Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. År 2014 uppmärksammades han särskilt eftersom han bidrog till avslöjandet att FN-personal begått sexuella övergrepp mot underåriga i Centralafrikanska republiken. Han har nyligen gått i pension efter de senaste åren som Svensk ambassadör i Guatemala.

Erik Nord är uppvuxen i Göteborg och har varit polis sedan 1982. Sedan 2014 är han chef för polisområdet Storgöteborg och har under sin ämbetstid bland annat blivit utsedd till Göteborgs mäktigaste person. Han hörs ofta i media och har bland annat uttalat sig om gängkriminalitet i Sverige.

Amir Rostami intresserar sig för de sociala sidorna av organiserad brottslighet och våldsextremism. Han har en bakgrund som doktor i sociologi från Stockholms Universitet och föreläser i kriminologi på Högskolan i Gävle. Han har även varit superintendent hos den svenska polisen, samt är medlem i flera forskarsamfund och kommittéer såsom IOCP Homeland Security committee.

Ann Sigvant är Verksamhetschef på Boost by FC Rosengård. Boost jobbar med att stärka, coacha och vägleda arbetslösa ungdomar som står lite längre från arbetsmarknaden ut i självförsörjning. Genom sitt mångåriga arbete har Boost lyckats få många människor från utsatta områden satta i arbete och mer delaktiga i samhället.

Dragan Božanić har ett förflutet som rådgivare i genusfrågor i Serbiens offentliga sektor, där han bland annat byggde upp strategier för att minska våld i hemmet och öka de anställdas genusmedvetenhet. Idag är han portföljförvaltare samt projektansvarig för genus och forskning på UNDP SEESAC. Dragan är författare till SEESAC’s studie om genus och SALW i sydöstra Europa.

Arin Karapet är riksdagsledamot sedan år 2018 och sitter bland annat i socialutskottet, näringsutskottet och justitieutskottet. Han hörs ofta i media och har många gånger riktat kritik mot Sveriges hantering av segregation och utsatta grupper i samhället.

Balqis Lamis Khattab är född och uppvuxen i Malmö och har bl.a. jobbat på SVT och som fritidsledare för Malmö Stad. Hon har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar som är i riskzon för att bli utsatta för kriminalitet. Genom sitt arbete har hon hittat sysselsättning för över 300 ungdomar och hjälpt unga människor att lämna den kriminella banan. För detta har hon bl.a. fått utmärkelserna Årets Eldsjäl, Engagemang Malmö och Skånes mest företagsamma människa.

Joakim Palmkvist är en svensk journalist och författare som blivit känd för sina bevakningar av grov gängkriminalitet och brottslighet. Han är kriminalreporter på Sydsvenska Dagbladet och har bland annat författat boken Maffiakrig, som skildrar gängkriminalitet i Malmö och hur detta har påverkat stadens profil.
Foto: Sofia Runarsdotter

Sigrun Sigurdsson är verksamhetschef för arbete och entreprenörskap på Fryshuset Syd, en organisation som hjälper unga att hitta gemenskap, sysselsättning och framtidstro. Hon har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar i frågor såsom våld, integration och inkludering och har bland annat varit referensperson till projektet Sluta Skjut i Malmö.

Linn är beteendevetare och kriminolog i grunden och är just nu anställd som ungdomsbehandlare i Nacka kommun. Som ungdomsbehandlare arbetar hon stödjande med unga personer som kommit i kontakt med kriminalitet på olika sätt. Det kan då handla om utsatthet för brott, att vara i riskzonen för att begå brott eller att vara utpekad som gärningsperson.

Maja Brancovic Djundic är Gender equality portfolio manager på UNDP:s kontor i Serbien. Där hanterar hon projekt som fokuserar på könsrelaterat våld och jämställdhet genom att samarbeta med civilsamhälle, stat och media. Hon har över 15 års erfarenhet av arbete mot könsrelaterat våld. 

James Densley är kriminolog och professor i straffrätt vid Metropolitan State University, Minneapolis och är en av grundarna till det ideella forskningscentret The Violence Project. Han har fått global uppmärksamhet för sitt arbete om kriminella nätverk och polisarbete. Bland annat har han författat sex böcker, inklusive den prisbelönta How gangs work (2014), publicerat över 40 artiklar och över 70 essäer och bokkapitel.

Ardavan Khoshnood har värdefull erfarenhet från många olika intressenområden. Han är specialistläkare i akutsjukvård på Lunds universitet och har masterexamina i bland annat kriminologi och statsvetenskap från Malmö universitet. Några av hans forskningsämnen är grova våldsbrott, brottsprofilering och säkerhetsstudier.

Rasmus Ling kommer från Malmö och är riksdagsledamot sedan år 2014. Där sitter han i flera utskott, bl.a. justitieutskottet och konstitutionsutskottet, samt är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson och ledamot i styrelsen.

Mustafa Panshiri är före detta polis och har besökt över 250 kommuner och talat inför 10000-tals nyanlända. Hans egen historia om hur det var att komma till Sverige som ung är en inspiration inte bara för alla som möter ungdomar med utländsk bakgrund, utan också för politiker och andra beslutsfattare.

*Medverkan ännu inte bekräftad
Daniel de Torres är direktör för Small Arms Survey, där han formar och bejakar organisationens strategi, vision och syfte. Bland hans övriga erfarenheter finns rollen som ledare för flera avdelningar i DCAF (Genèves centrum för säkerhetssektorstyrning), spansk marinkårssoldat, forskare och påverkansarbetare samt ambassadtjänsteman. Han har även en mastersexamen i internationell utveckling från American University i Washington, DC.