Skjutningar 2021

Så här många skjutningar har skett i år – hittills

Polisen publicerade nyligen färsk statistik över antalet skjutningar år 2021 t.om. den 15 september. 

Hittills i år har det totalt skett 234 skjutningar i Sverige. 36 människor har dött och 71 har skadats i en av dessa incidenter. Detta kan jämföras med slutsiffrorna för år 2020: 366 skjutningar, 47 dödade och 117 skadade. Här kan du läsa Polisens statistik år för år.

Det senaste decenniet har skjutningarna i Sverige ökat och lett till flera nya rekordnivåer, både i antal incidenter och dödsfall. I slutet av maj detta år kom en plötslig våg av gängrelaterade skjutningar, alla inom loppet av ett par dygn, varav flera ledde till att människor miste livet. 

I debatten som följde diskuterades det om detta var en slump eller om den plötsliga ökningen indikerade en allmän stegring av det vapenrelaterade våldet i Sverige. Vissa menade att utvecklingen har naturliga toppar och dalar som kan förklara varför våldet stundtals blossar upp för att sedan minska. Nu när 2021 närmar sig sitt sista kvartal kommer vi kunna se till statistiken för det gångna året som en fingervisning för om våldet nått nya rekordnivåer eller om det minskat. 

skjutningar 2021
Hittills i år har det skett 234 skjutningar i Sverige.

Fler inlägg

Omslag till rapporten Women in violent extremism in sweden

Kvinnor i våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är inte så fullkomligt mansdominerat som man kan tro, enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet. Rapporten beskriver hur kvinnor i olika extremistiska läger i Sverige kan ha en mer aktiv roll i brottsliga aktiviteter än vad man tidigare har antagit.

Läs mer »

Vad är väpnat våld?

Vapenvåldet är ett hinder för hållbar utveckling runt om i världen med stora mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. I Sverige blir det allt vanligare, trots att vi är ett av de mest demokratiska länderna i världen och har stränga vapenlagar.

Läs mer »
Ambassadör Yao

Intervju med Vincent Chin-Hsiang Yao

Taiwan räknas som världens näst säkraste land och har mycket låga nivåer av brottslighet. Vad beror detta på, och kan Sverige lära något av Taiwan? För att få svar på detta besökte vi Taipei Mission in Sweden för ett samtal med ambassadör Vincent Chin-Hsiang Yao.

Läs mer »