Tävling för studenter

Studenttävlingen är slut – här är de nominerade bidragen!

Vi har nominerat 3 av bidragen till tävlingen, alla skrivna av studenter som vill se en förändring av hur vi som samhälle förebygger skjutvapenvåld. Här nedan kan du läsa bidragen! 

Observera att sista datumet för tävlingen har passerat och att vi inte längre tar emot bidrag.

Hjälp oss stoppa väpnat våld – tävla med din bästa idé

Sitter du på en lösning eller strategi som beslutsfattare i regering, riksdag och kommuner borde känna till?

Som ett led i att sprida innovativa idéer vill vi bjuda in dig som är studerande på högskola/universitet till att bidra med dina tankar om hur vi kan bekämpa det väpnade våldet.  Nu har du chansen att ge din idé en kickstart!

Så här deltar du:

Delta genom att skicka in en skriftlig presentation av din idé (detta är ditt bidrag till tävlingen). Presentationen ska innehålla:

  • Ditt namn och kontaktuppgifter där vi kan nå dig.
  • En beskrivning av din idé och hur den skulle reducera väpnat våld. Vad går den ut på, vilka aktörer i samhället är viktiga för att lyckas, vilka effekter skulle den ge?
  • En motivering till varför din idé skulle kunna fungera
  • En referenslista

Presentationen får vara max 3 A4-sidor (12p). Skicka in ditt bidrag till konferensens projektledare Yi-Wen Chen på yi-wen.chen@piku.se senast den 20 september, men gärna tidigare.

Under oktober kommer en jury bestående av bl.a. medlemmar i konferensens referensgrupp att läsa igenom bidragen och slutligen nominera tre bidrag som kommer att få presentera sig under konferensen. Studenterna bakom de tre nominerade bidragen deltar kostnadsfritt (inklusive trerättersmiddag 3 november) och kommer att få motta ett pris för sina idéer. Konferensen erbjuder dessutom chansen att skapa unika kontakter med forskare, praktiker, experter och politiker – kontakter som kan ta dig vidare på spännande vägar!

Vi ser fram emot ditt bidrag, så börja med att anmäla ditt intresse redan idag!

Yi-Wen Chen

Hälsningar,

Yi-Wen Chen, projektledare