Vinnarna av studenttävlingen

Inför konferensen utlyste vi en tävling för universitets-och högskolestudenter som hade idéer om hur vi kan stoppa skjutvapenvåldet. 3 bidrag har utsetts till vinnare och här kan du möta studenterna bakom förslagen!

Skjutvapenvåldet drabbar alla, oavsett ålder – men kanske är unga människor särskilt drabbade, när åldern för offren och gärningspersonerna blir allt lägre och lägre. Därför utlyste vi en tävling riktad till studenter för att inkludera fler unga röster i diskussionen om skjutvapenvåldet. 

De 3 vinnande bidragen är skrivna av studenterna Liridona, Flynn och Matilda. Läs vidare för att få veta mer om dem och varför de deltog! 

Liridona Hajra

Hej Liridona! Vill du berätta lite om dig själv? 
– Mitt namn är Liridona Hajra och jag pluggar kriminologiprogrammet, tredje terminen, vid Lunds universitet. Jag är även mamma till två små barn, 1 år och 2 år.

Vad fick dig att delta i tävlingen?
– Det som fick mig att delta i tävlingen är att jag själv tycker att det är väldigt tragiskt att läsa om hur vapenvåldet i Sverige har ökat. Att få kunna vara med och påverka arbetet mot ett tryggare Sverige betyder verkligen jättemycket för mig. Jag vill att mina barn ska kunna växa upp i ett tryggare Sverige. Idén som jag skrivit om tror jag kan leda till positiva effekter i förebyggandet av vapenvåldet.

Jag vill att mina barn ska kunna växa upp i ett tryggare Sverige.

Liridona Hajra

Vilken sorts åtgärder mot skjutvapenvåldet saknar du från Sveriges politiker och beslutsfattare?
– Jag tycker att regeringen borde lägga mer pengar i det brottsförebyggande arbetet när det kommer till vapenrelaterade brott. Fler poliser borde utbildas och allt fler väktare och ordningsvakter borde vistas i särskilt utsatta områden. Det kan vara områden som i stationer (tunnelbanor) etc. Detta kommer att skapa mycket trygghet bland invånarna i området. Jag tycker även att lagstiftningen för vapenrelaterade brott borde skärpas/höjas. Detta ska avskräcka bland annat personer med en kriminell bakgrund från att begå dessa typer av brott.

Flynn Norlin

Hej Flynn! Vill du berätta lite mer om dig själv?
Mitt namn är Flynn Norlin, 25år. Bosatt i Värmland, tillsammans med min sambo och vår hund. Studerar förnärvarande kriminologi vid Örebro universitet och rättssociologi vid Lunds universitet. Påbörjat examensarbete om vilka brottsförebyggande åtgärder som politiker och poliser anser vara effektivast för att minska kriminaliteten i Örebro kommun. Har tidigare akademisk- och yrkesbakgrund inom restaurangbranschen och en kandidatexamen i måltidskunskap från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Har även arbetserfarenheter från vårdbranschen. Engagerar mig ideellt genom Röda Korset. På fritiden umgås jag med vänner och familj, läser/lyssnar på böcker, lagar mat/bakar, vandrar/tränar och filosoferar!

Vad fick dig att delta i tävlingen?
Jag fick tips från en kursansvarig vid Lund universitet att söka. Efter att ha tagit del av informationen på hemsidan och programmet för konferensen blev jag nyfiken och inspirerad, jag insåg att jag hade ett flertal idéer som jag ville utforma och förmedla. Det var svårt att enbart välja en. Jag tänkte att det var bättre att sammanställa mina tankar och skicka in ett bidrag än att inte göra det, fanns inget att förlora.

Det går inte att förbli oberörd. I mitt fall påverkas jag till störst del indirekt, i min närhet har det uttryckts rädsla och oro för framtiden.

Flynn Norlin

Hur påverkas du och människorna omkring dig av skjutvapenvåldet?
Det går inte att förbli oberörd. I mitt fall påverkas jag till störst del indirekt, i min närhet har det uttryckts rädsla och oro för framtiden. Det upplevs som att allt media visar och allt politiker pratar om är skjutvapenvåldet. Rädsla är svårt att mäta men det påverkar människors beteende och kan därav komma att forma samhället därefter. Förhoppningsvis blir inte rädsla den största drivkraften bakom kommande samhällsförändringar.

Vilken sorts åtgärder mot skjutvapenvåldet saknar du från Sveriges politiker och beslutsfattare?
Åtgärder som bygger på nyans och kontext. Det saknas en viss förståelse för hur komplext kriminalitet är och att det bör hanteras därefter. Lösningarna som presenteras idag tenderar att vara antingen svart eller vitt och det låser fast vår förmåga till effektiv problemlösning.
     Åtgärderna behöver utformas efter kontext och effekterna måste utvärderas, har brottsligheten verkligen minskat eller endast förflyttats – och varför? Flera åtgärder behöver sättas in parallellt, varav en del åtgärder kommer att ta mer tid innan effekten märks av. Det bör även finnas ett intresse för att utveckla skyddsfaktorer och för att citera Tilley (2012) skapa ”hållbara och långsiktiga lösningar i form av utbildning, sysselsättning/anställning, hälsa och barnskydd”. 
     Det verkar även finnas ett glapp mellan politiker, myndigheter och samhällsmedborgare i form av en bristande samverkan. Kriminalitet är ett brett begrepp och jag hade önskat att se fler öppna samtal kring ämnet som inte tar formen av två sidor som argumenterar mot varandra för underhållningssyfte.

Matilda Wewel

Hej Matilda! Vill du berätta lite mer om dig själv?
Jag heter Matilda Wewel och är en 22 år gammal samhällsintresserad Lundastudent. Efter en termin freds- och konfliktvetenskap VT 2019 började jag studera kriminologi och till våren tar jag min kandidatexamen med inriktning på rättssociologi.

Vad fick dig att delta i tävlingen?
Skjutvapenvåldet är ett stort problem för samtliga i det svenska samhället. Det dödliga våldet kallas för en nationell kris av det nybildade föräldranätverket i Järva. Som blivande kriminolog och som samhällsmedborgare vill jag vara med och bidra till konkreta lösningar för att stoppa krisen och rädda liv.

Jag saknar långsiktiga relationsskapande åtgärder som skapar tillit mellan samhället och dess invånare.

Matilda Wewel

Hur påverkas du och människorna omkring dig av skjutvapenvåldet?
Alla påverkas av skjutvapenvåldet då det skapar en stor otrygghet hos människor. Det är dock människor som bor i utsatta områden som påverkas mest då det är deras faktiska säkerhet som drabbas negativt. Vidare försvagas den väsentliga tilliten och samhällskontraktet som Sverige bygger på.

Vilken sorts åtgärder mot skjutvapenvåldet saknar du från Sveriges politiker och beslutsfattare?
Jag saknar långsiktiga relationsskapande åtgärder som skapar tillit mellan samhället och dess invånare. Inom politiken talas det ständigt om fler poliser men det är minst lika viktigt att de resurser vi har jobbar på rätt sätt och är lokalt närvarande. Mitt bidrag till studenttävlingen handlar till viss del om det väsentliga relationsskapande arbetet.

Fler inlägg

Digitalt magasin

Digitalt magasin

I samband med konferensen skapar vi ett digitalt magasin som ska spridas till landets kommuner och myndigheter, civilsamhället och andra som arbetar mot väpnat våld. 20-talet kommuner får möjligheten att synas som några av de goda förebilderna i magasinet. Kanske är din kommun en av dem?

Läs mer »
Ardavan Khoshnood

Intervju med Ardavan Khoshnood

Ardavan Khoshnood har en imponerande resumé som bl.a. docent i akutsjukvård och kriminolog. Den 3 november intar han scenen på Mot väpnat våld i Sverige som en av våra talare. Nu när det närmar sig hörde vi av oss med några frågor om hans syn på skjutningarna!

Läs mer »
Yi-Wen Chen

Intervju med Yi-Wen Chen

Yi-Wen Chen, projektledare för konferensen, har ett unikt perspektiv på skjutvapenvåldet. Är Sverige verkligen så bra på social säkerhet och multikulturalitet som vi vill tro? Inte om du frågar Yi-Wen – och det vill hon förändra.

Läs mer »
Ambassadör Yao

Intervju med Vincent Chin-Hsiang Yao

Taiwan räknas som världens näst säkraste land och har mycket låga nivåer av brottslighet. Vad beror detta på, och kan Sverige lära något av Taiwan? För att få svar på detta besökte vi Taipei Mission in Sweden för ett samtal med ambassadör Vincent Chin-Hsiang Yao.

Läs mer »